Sfl Edebiyat
  Zarflar
 

ZARFLAR


·         Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların, adlaşmış sıfatların ve görevce kendine benzeyen sözcüklerin anlamlarını zaman, yer, yön, durum, miktar ve soru yoluyla tamamlayan, sınırlayan ya da derecelendiren sözcüklere zarf denir.


Ø  Adam hızlı hızlı yürüyordu.(Fiil)

Ø   Çok çalışıp başarılı olacağım.(Fiilimsi)

Ø  Pek büyük bir evi var.(Sıfat)

Ø  Biz çok sık kavga ederiz.(Zarf)


·         Zarfların türlerini şu şekilde gruplandırabiliriz.

A.  Görev Ve Anlam Bakımından Zarflar

1.  Zaman Zarfları: Fiilleri zaman bakımından belirten tamamlayan ya da sınırlayan zarflardır.


Ø  Bu yıl tatile gitmedik.

Ø  Akşam bunları konuşuruz


·         Ne zaman sorusunu fiile yönelttiğimizde aldığımız cevap zaman zarfıdır.

Ø  Olanları sonra anlatırım. ( Ne zaman? Sonra.)

·         Ne zaman sorusuna cevap vermezse isimdir.


Ø  Geceleri ders çalışırım. ( Ne zaman?

Ø  Geceleri çok severim.  (Ne zaman?


2.   Yer-Yön Zarfları: Fiil ve fiilimsileri yer ve yön bakımından tamamlayan ya da belirten sözcüklerdir.


Ø  Konuşanlar dışarı çıksın.

Ø  Katılmak isteyenler ileri gelsin.


·         Yer-yön zarfları mutlaka yalın hâlde bulunurlar. Bu zarflar hâl eklerinden birini alırsa belirtili nesne ya da dolaylı tümleç olur yani isimleşir.


Ø  Yukarıyı sen temizle.  

Ø   Geride durma yanımıza gel.


3.   Durum Zarfları: Fiil ve fiilimsilerin nasıl yapıldıklarını ne durumda olduklarını belirten zarflardır.


Ø  Örtüyü çok güzel yapmışsın. (Nitelik)   

Ø  Elbet eve döneceksin. (Kesinlik) 


 “Nasıl” sorusunu fiile yönelttiğimizde aldığımız cevap durum zarfıdır.  Aynı soruya ismin verdiği cevap ise sıfat olur.


Ø  Güzel bir ev aldım. (sıfat)   

Ø  Ev güzel görünüyor (zarf)


·         Zarfla fiil arasına başka sözcükler girebilir.

Ø  Öğrenci yavaşça yerinden kalktı.

4.  Azlık-Çokluk (Miktar Zarfı): Fiil ve fiilimsileri miktar yönünden belirten sıfat ve zarfları derecelendiren zarflardır.


Ø  Bugün çok çalıştım. 

Ø  Epeyce konuşunca ikna oldu.


 Ne kadar sorusuna alınan cevap miktar zarfıdır. Daha sözcüğü zaman anlamı veriyorsa zaman zarfıdır.


Ø  Daha gelmedi.  (zaman zarfı)

Ø  Daha güzel ev almalıyım.( azlık-çokluk z.)


5.  Soru Zarfı: Fiil ya da fiilimsileri soru yoluyla belirten zarflardır.


Ø  Ne zaman geleceksin? 

Ø  Bu soruyu nasıl çözdün? 


B. Zarflarda Pekiştirme:

·         Zarflarda pekiştirme iki yolla yapılır:

  1. İkilemelerle: Tatlı tatlı güldü.
  2. m, p, r, s sesleriyle: Çarçabuk evden ayrıldı.

C. Yapı Bakımından Zarflar

1.  Basit Zarf: Ek almamış yalın hâldeki zarflardır.


Ø  Yarın gelecek. 

Ø  Olanları şimdi anlat.


2.  Türemiş Zarf: Yapım eki almış olan zarflardır.


Ø  Şair oldukça güzel konuştu.(ol-dukça) 

Ø  Ansızın, onunla karşılaştım.(An-sızın)


3.  Birleşik Zarf: En az iki sözcükten oluşan zarflardır.


Ø  Birden bire bayıldı.(Birden-bire) 

Ø  Biran, bile onu yalnız bırakmadı.(Bir-an)


4.  Öbekleşmiş Zarflar: Kelime grubu oluşturan kalıplaşmış zarflardır.

Ø  Hemen şimdi gelirim.

 

 
  Bugün 4 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!