Sfl Edebiyat
  Röportaj
 

 
     Röportaj türünün belirleyici özellikleri:

• Röportaj da düşünsel plânla yazılır.

• İşlenen konu; toplumsal, sanatsal olay ya da olgu olmalıdır.

• Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma, bilgi toplama ve

fotoğraflarla desteklemeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine

oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.

• Röportaj yazarı; açıklayıcı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici

anlatım ve tartışmalı anlatım gibi bütün anlatım yollarından yararlanır.

Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme,

karşılaştırma, tanık gösterme gibi nesnel verilerden de yararlanmalıdır.

• Röportaj yazıları zamanla tarihsel belge olabilir.

• Fotoğraf ya da belge kullanılabilir.

 

Basınımızda röportaj türünde başlıca yapıtlar veren gazeteci ve edebiyatçılar:

 

Ruşen Eşref Ünaydın


Hikmet Feridun Es

Mustafa Baydar

Gavsi Ozansoy

Falih Rıfkı Atay

Abdi İpekçi

Yılmaz Çetiner

Nurullah Berk

Fikret Otyam

Necmi Onur

Dursun Akçam

Yaşar Kemal

Hikmet Çetinkaya

Mete Akyol

Mustafa Ekmekçi

Halit Çapın

 
  Bugün 3 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!