Sfl Edebiyat
  Fıkra
 

 
Bu yazı türünü, halk arasında anlatılan kısa, güldürücü, ders verici olay anlatılarıyla karıştırmamak gerekir. Gazetelerdeki köşe yazılarındandır. Her gün aynı köşe ya da sütunda yayınlanır. Siyasal, ekonomik, eğitim... gibi günlük toplumsal konular ayrıntıya girilmeden kısaca işlenir.

FIKRANIN BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİ: 
- Makale gibi düşünsel plânla yazılır. Fakat makaleden kısa yazılardır.

- Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. Bilimselden çok kişisel görüşünü açıklar, okuyucusunu

kendisi gibi düşündürme kaygısı yoktur.

- Günübirlik yazılardır, en beğenileni bile birkaç gün sonra unutulur.

- Yazar, yapmacıklıktan uzaktır. Anlatım yalın ve sade bir dille yapılır.

- Anlatım yazarın kendine özgü olmalıdır.

- Bu kurallara bütün yazılı anlatımlarda uygulanacak genel kuralları ekleyiniz

 
  Bugün 3 ziyaretçi (40 klik) kişi burdaydı!