Sfl Edebiyat
  Biyografi
 

 

BİYOGRAFİ:


Tanınmış bir insanın hayatını anlatan yazı türüdür. Amaç, biyografisi anlatılan kişinin yaptığı önemli işleri, eserlerini ve belirgin özelliklerini okura duyurmaktır. Biyografiler gerçeğe uygunluğu yanında ilginç de olmalıdır.

Biyografi belgelere dayanılarak yazılır. Biyografi türünün ilk büyük yazarı Plutarkhos’ tur.

Türk Divan Edebiyatında, şairlerin hayatlarını anlatmak için hazırlanan ve tezkire-i şuara diye anılan eserler birer biyografi kitabı niteliğindedir. Bunlar, çoğunlukla şairlerin isimlerinin ilk harflerine göre, alfabe sırasıyla düzenlenirdi. Eski edebiyatımızda bunlar dışında, peygamberler, halifeler, vezirler, şeyhler, tarihçiler, bilginler, çeşitli meslek adamları vb. üzerine hazırlanmış pek çok biyografi kitabı yazılmıştır.

Yeni edebiyatımızda bu türde eser verenlerin başlıcaları şunlardır: Bursalı Tahir, İbnülemin Mahmut Kemal, Yakup Kadri, Mithat Cemal Kuntay, Şevket Süreyya Aydemir, Abdülhak Şinasi Hisar, Sadettin Nüzhet Ergun, Behçet Necatigil…


OTOBİYOGRAFİ:


Ünlü kişilerin kendi hayatlarını anlattıkları yazılardır. Biyografiden ayrılan yönü, kişinin hayatını başkasının değil de kendisinin anlatmasıdır. İbrahim Alaaddin Gövsa, M. Cemal Kuntay, Yakup Kadri, A. Şinasi Hisar, Behçet Necatigil otobiyografi örnekleri vermişlerdir.

 
  Bugün 3 ziyaretçi (34 klik) kişi burdaydı!