Sfl Edebiyat
  IV. ÜNİTE Bilimsel Yazılar
 

IV. ÜNİTE BİLİMSEL YAZILAR

Bilimsel yazıların özelliklerini belirleme ve bilimsel metin

1. Okuduğu ve dinlediği inceleme ve araştırma yazılarının ortak özelliklerini belirler.

2. Dergi ve gazetelerdeki popüler, öğretici yazılarla bilimsel yazıların farklılıklarını belirler.

3. Bir yazarın, bir ilim adamının, bir düşünürün kişisel deneyimlerini, gözlemlerini ve kanaatlerini ifade eden öğretici yazıların ortak ve farklı yönlerini açıklar.

4. Bilimsel yazıların amaçlarını belirler.

5. Bilimsel yazılarda ön hazırlığın gerekliliğini ve nasıl yapıldığını fark eder.

6. Bilimsel yazıları gruplandırır.

7. Bilimsel makaleleri bölümlere ayırır.

8. Bilimsel makalede girişin nasıl yazılması gerektiğini açıklar.

9. Bilimsel makalede malzeme ve yöntemler kısmının nasıl hazırlanacağını belirler.

10. Birden çok yazar tarafından hazırlanan bilimsel makalede yazar adlarının nasıl sıralandığını belirler.

11. Bilimsel makalede özetin nasıl hazırlandığını belirler.

12. Bilimsel makalelerde sonuç kısmının nasıl hazırlandığını belirler.

13. Bilimsel yazılarda tartışma kısmının nasıl hazırlandığını açıklar.

14. Tarama-değerlendirme makalelerinin özelliklerini belirler.

15. Tarama-değerlendirme makalelerinin nasıl hazırlandığını açıklar.

16. Tarama ve değerlendirme makalelerinin nasıl sınırlandırıldığını belirler.

17. Tarama ve değerlendirme  makalelerinin yararını tartışır.

18. Bilimsel yazılarda dilin işlevini belirler.

19. İncelediği bilimsel metindeki cümleleri öğeleri bakımından inceler.

20. Bilimsel yazılarda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını belirler.

21. Bilimsel makalelerde kullanılan anlatım türlerini belirler.

22. Bilimsel makaleleri açıklık, akıcılık, duruluk yönlerinden inceler.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!