Sfl Edebiyat
  ___ç-Şiirde Yapı ve Nazım
 


Nazım Birimi:
Şiiri oluşturan mısra gruplarına denir. Nazım birimi şiiri oluşturan yapı taşlarından biridir.

Nazım Şekli: Kafiye örgüsüne ve mısra sayılarına göre manzumelerin aldığı biçime, sundukları görünüme nazım şekli denir.

Nazım Türü: Nazım şeklinin konusuna göre çeşididir.


Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri:
Gazel
Murabba
Mesnevi
Terkib-i bent
Terc-i bent
Rübai
Kaside
Şarkı
Kıt'a
Tuyuğ
Müstezat
Musammat

Tanzimat sonrası Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri:
Sone, terza-rima, serbest müstezat

Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri:
   a) Aşık Tarzı Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri: Koşma, semai, varsağı
   b) Tekke Edebiyatı Nazım Şekilleri: ilahi, nutuk, şathiye, devriye
   c) Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri: türkü, mani, ninni, AğıtKonusuna göre şiir türleri
:
 
Epik Şiir: kahramanlık dile getiren şiirler
Lirik Şiir: Duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiirler
Pastoral Şiir: kır, çoban hayatını, çıplak tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesini taşıyan şiirler
Didaktik Şiir: Bilgi verici şiirler
Dramatik Şiir: Acıklı ya da korkunç bir konuyu anlatan şiirler
Satirik Şiir: Eleştirici bir anlatımı olan şiirler=> 2.1-Şiir inceleme Yöntemi

 
  Bugün 1 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı!